شرایط پخش و انتشار موزیک :

بعد از پخش موزیک امکان ویرایش یا حذف وجود ندارد.

آهنگ ارسالی باید از خوانندگان مجاز مرد و مطابق با قوانین کشورمان باشد.

موزیک حتما باید دارای کاور مناسب با سایز 500x500 باشد و تصویری از خانم نباید.

درصورت ارسال اخطار کمیته فیلترینگ به اثر ارسالی شما فورا آهنگ از سایت حذف می شود.

از پخش آثار خوانندگان زن و یا آهنگ دارای الفظ رکیک معذوریم و به هیچ عنوان پخش نخواهد شد.

تفاوت پخش ویژه و عادی :

در پخش ویژه موزیک شما

به مدت 5 روز در تمامی صفحات سایت

در قسمت بالای بخش ویژه هدر سایت قابل مشاهده خواهد شد

بازگشت به صفحه اول

نمونه جایگاه پخش ویژه

نمونه جایگاه پخش ویژه