پخش آثار موسیقی
در برترین وبسایت های ایران

پربازدیدترین رسانه های موسیقی

رسانه اینترنتی آپ موزیکویژه : 1/6 میلیون تومانعادی : 500 هزار تومان
رسانه اینترنتی موزیکفاویژه : 1/5 میلیون تومانعادی : 450 هزار تومان
رسانه اینترنتی موزیکوویژه : 1 میلیون تومانعادی : 300 هزار تومان
پکیج طلایی پخش ویژه در 3 سایت بالا
+
سویل موزیک ، یک موزیک ، موزیکترین
فقط 4/200/000 تومان
پکیج نقره ای پخش عادی در 3 سایت بالا
+
سویل موزیک ، یک موزیک ، موزیکترین
1/200/000 تومان
پکیج برنزی پخش عادی در آپ موزیک و موزیکفا 900/000 تومان
ارسال پوش نوتفیکیشن از آهنگ شما
به کاربران سایت
1/500/000 تومان